Başlangıç / Tarih / Osmanlı devletinde devlet yönetimi sıralı listesi

Osmanlı devletinde devlet yönetimi sıralı listesi

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı devletinde devlet yönetimi

Padişah:

Şehzade: Padişahın erkek çocukları.

Lala: Şehzadenin eğitiminden sorumlu kimse.

Veraset sistemi:
Ülke ailenin ortak malıdır.

Başkentler: Söğüt, Karacahisar, Bursa, Edirne, İstanbul. Sebep; fetih politikaları.

I. Murat: Ülke ailenin ortak malı ilkesini değiştirip. Ülke padişah ve çocuklarının ortak malı ilkesini getirmiştir.

I. Mehmet: Devlet yönetimini tam anlamıyla merkeziyetçi bir yapıya getirir. Fatih Sultan Mehmet. Devlet yönetimiyle ilk kez yasa çıkarıyor. Fatih’e kadar töre uygulanmakta. Ülkenin sadece padişahın malı anlayışını getirmektedir.

I. Selim: Yönetimde teokratik bir anlayış getirmiştir. Yavuz Selim. Halifelik Osmanlıya geçer.

I. Ahmet: Ekber ve Eşber sistemini getiriyor. Büyük ve olgun şehzadenin başa geçmesi ilkesini oturtmuştur. Kafes sistemini getirmiştir.

III. Selim: Meşaeret Meclisi kurmuştur.

Tanzimat Fermanı: Padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Kanunun padişahtan önce gelir.

1876 Kanun – i Esasiye:
Halk dolaylıda olsa yönetimde söz sahibi oluyor. Mebuslar Meclisi oluşturuluyor. I. Meşrutiyet ilan ediliyor.

1908: II. Meşrutiyet ilan ediliyor. Çok partili yaşama geçildi.

Merkez Teşkilatı/Saray: Padişahın devleti yönettiği ve özel hayatını geçirdiği yerdir.

Topkapı Sarayı akla gelmeli. 15. yy. da yapıldı. 19. yy. da ise Yıldız ve Dolmabahçe Sarayları kullanıldı.

Birun: Devlet adamları var. Sarayın dış bölümü. Devlet işleri görüşülüyor.

Enderun: Saray okulu demek. Devlet memuru yetişiyor. Sarayın iç bölümü. Enderun odalar ve harem olmak üzere ikiye ayrılır.

Divan – ı Hümayun/Hükümet: İlk divan Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Divanda alınan kararlar danışma niteliğindedir. Son karar padişaha aittir.

Padişah: Divanın tabi üyesi iken. Fatih’ten itibaren toplantılara katılmadılar.

Sadrazam:
Başlangıçta tek olan veziri azam devlet genişleyince sekizse kadar çıktı. Veziri azam olmak için temel şart Türkçe bilemek ve Müslüman olmaktı. Kanuni döneminde sadrazam adını almışlar.

Defterdar:
Mali işlerden sorumludur. Anadolu ve Rumeli defterdarlığı olmak üzere ikiye ayılır. Rumeli tarafı baştır.

Kaz Asker: İlmiye sınıfından olup, divandaki büyük askeri davalara bakardı. Kadıların atanması, adalet, eğitim ve kültür işlerine bakardı.

Nişancı: Padişahın fermanı ve tuğrasını çekerdi. Tapu ve kadastro işlerine bakar dirlikten sorumludur.

16. yüz yıldan sonra da:

Kaptan – ı Derya: Donanma komutanı.

Yeniçeri Ağası: Orduyu ilgilendiren bir konu olursa divana çağrılırdı.

Müftü/Şeyhülislam: Divanın tabii üyesi değildir. Verdiği karara fetva denir. Gerektiğinde, alınan kararların İslam’a uygun olmadığına karar vermek için katılırdı.

Reis-ül Küttap: Nişancıya bağlıyken. Dış işlerinden dorumlu.

Divan Yönetiminde Yer Alan Üç Kol

1.Seyfiye: İki görevi var. Yönetim ve askerlik alanında. Padişah, sadrazam ve yeniçeri ağası bu sınıftan.

2.İlmiye: Tedris (Bilgi aktarma): İslam’ı öğretme amacı güder. Bu görevi Müderrisler yürütür.

Kaza: İslam hukukuna göre hüküm verme yetkisi olan kaza yetkisini padişah adını kullanırdı. Kadılar hükmü uygulardı. En büyüğü kaz askerdi.

İfta: Yapılan işlerin şeriata uygun olup olmadığını müftüler yürütürdü. En büyüğü Şeyhülislam’dır. Kadı’da ilmiye sınıfındadır.

3.Kalemiye: Osmanlının mali ve idari bürokrasisidir. Yönetim ve maliye görevleri vardır. Nişancı, yönetim. Defterdar, maliye.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Fatih Sultan Mehmedin hayatı kısaca konulu makalemizi okudunuız mu?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 oy, 5 üzerinden 5,00
Loading...

İlgini Çekebilir

Osmanlıların balkanlarda ilerleyişini kolaylaştıran etkenler

Sponsorlu Bağlantılar Osmanlı devletinin fetihlere başladığı dönemde balkanların siyasi bakımından parçalanmış olması. Balkanlarda toprak sisteminin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.