Mitoz bölünme nasıl gerçekleşir

Vücut hücrelerinde meydana gelir. Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir. Organizmanın büyümesi ve yaraların onarılması mitoz bölünme sayesinde olur. Bitkilerin sürgünlerinin uçlarında mitoz bölünme yoğun bir şekilde görülür. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Mitoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler. Mitoz bölünmenin evreleri Mitoz …

Devamını Oku »

Sarin gazı nedir etkileri nelerdir

Sarin gazı, öldürücü etkisi ve sağlık üzerinde oynadığı olumsuz rol nedeniyle zehirli ve tehlikeli gazlar arasında yer almaktadır. Sarin gazı (sinir gazı) , 1938 yılında Alman Kimyager Gerald Schrader tarafından bulunmuştur. Sarin renksiz bir sıvı olup buharı da sıvısı gibi renksizdir. Son derece etkili ve öldürücü bir gazdır. Renksiz ve …

Devamını Oku »

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz Bölünme 1- Vücut hücrelerinde görülür. 2- 2n kromozomlu 1 hücreden 2n kromozomlu 2 hücre oluşur. 3- Kromozom sayısı değişmez. 4- Oluşan hücrelerin gen yapısı aynıdır. 5- Bütün canlılarda görülür. 6- Yaşam boyu devam eder. 7- Eşeyli ve eşeysiz üremede görülür. 8- Parça değişimi, tetrat, sinapsis olayları görülmez. 9- Tek …

Devamını Oku »

Bitkilerde aşılama nedir çeşitleri nelerdir

Bitkilerde aşılama yöntemi, bir bitkiden alınan parçanın, başka bir bitkiye kaynaştırılarak tek bir bitki halinde büyümesi ve gelişmesini sağlama şekline denir Aşılama çeşitleri Göz Aşısı: Kalem aşısına göre daha çok tercih edilir. Göz aşısı küçük fidanlarda uygulanır. Gözün birleştirileceği yer topraktan en az 15 cm. yükseklikte olmalıdır. Yapıldıkları zamana göre, …

Devamını Oku »

Bitkilerde aşılamayı kim bulmuştur

Bitkilerde aşılamanın tarihsel olarak kesin bilinmemesine rağmen, ilk olarak M.Ö. 1560`lü yıllarda aşılamanın ağaçlar üzerinde Çinliler tarafından yapıldığıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Helenizm çağında Aristo (M.Ö. 384-322) ve Tofrastus (M.Ö. 372-287) yazıtlarında aşılama ile ilgili dikkate alınması gereken önemli tecrübeleri ele almışlardır. Meyvelerde aşılama M.Ö. 2000 yıllarında Çinliler tarafından, hatta daha …

Devamını Oku »

Amasya ilinin dağların isimleri

Canik Dağları Kızılırmak’tan başlayarak, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı ile Karadeniz arasından Melet Irmağına kadar uzanır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2.181 m Amasya ili sınırları içerisindeki en yüksek noktası 1.376 m ile Çalıca Tepesidir. Karaömer Dağı Tersakan Çayı ve Destek Çayı ile Akdağ arsındadır. Kuzey Anadolu Fay hattı, Canik Dağları …

Devamını Oku »

Kanuni Sultam Süleyman’ın hayatı

Kanuni Sultam Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim ile Ayşe Hafsa Sultan’ın oğludur. Tek çocuk olan I. Süleyman, çocukluğunu 7-8 yaşına dek Trabzon’da geçirmiştir. Süt kardeşi Yahya Efendi ile geçen çocukluk günleri, babasının İstanbul’a gelip kısa süre sonra padişah olmasıyla değişmeye başlamıştır. Enderun Mektebi, I. …

Devamını Oku »

Sivas kongresi sonrası gelişmeler nelerdir

1- Mustafa kemal İstanbul Hükümetinin kongreyi engellemeye çalışmasından dolayı 12 Eylül tarihinden itibaren İstanbul Hükümetiyle olan haberleşme ve bağlantıyı kesmiştir. Artık başvuru makamının Temsil Heyeti olduğunu ifade etmiştir. 2- Bu baskılara daha fazla dayanamayan damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Bu sonuç Anadolu’daki hareketin içteki ve dıştaki itibarını …

Devamını Oku »

Sivas kongresinde alınan kararlar

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür; birbirinden ayrılamaz. 2- Kuva-yı milliyeyi yetkili ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır. 3- Osmanlı ülkesinin herhangi bir kısmına yapılacak müdahale, işgal ve Ermenilik, Rumluk teşkili gayesine yönelik hareketlere toptan karşı konacaktır. 4- Azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından siyasi egemenlik ve toplum dengesini …

Devamını Oku »

Sivas Kongresinin Önemi ve Özellikleri

1-Sivas kongresi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. 2- Milli Mücadele Sivas Kongresi ile bir lidere kavuştu ( Mustafa Kemal ) 3- Türk Milleti adına söz söyleyecek bir temsil Heyeti Oluşturuldu. (Temsil heyeti Yurdun bütününü temsil eder ) 4- Bütün milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli …

Devamını Oku »

Dünyada nadir bulunan hayvanlar

Dumbo Ahtopot Yeti Yengeci Altın Maymun Panda Karıncası Irrawaddy Yunusu Kaşık Gagalı Çulluk Yeleli kurt Sakallı Akbaba Bergamasco Çobanköpeği Yıldız Burunlu Köstebek Gerenuk Fırfırlı Köpek Balığı Japon Örümcek Yengeci Gobi Zıplayan Sıçanı Keseli Karıncayiyen Surinam Karakurbağası Su Geyiği

Devamını Oku »

Termik santralin çevreye verdiği zararlar

Termik santrallerin bacalarından çıkan dumanlar tarım ürünlerine, su kaynaklarına, ormanlara ve canlılara zarar vermektedir. Termik santrallerden çıkan kükürtdioksit, azotdioksit ve partikül gibi maddeleri içerdiğinden dolayı insanların sinir sistemlerini olumsuz etkiliyor. Termik santrallerin bacalarındaki küller çevrede yaşayan insanların kanser olma riskini arttırır. Bacalardaki gazlardan dolayı asit yağmurlarının oluşması sonucu toprağın yapısı …

Devamını Oku »

Kıtaların coğrafi ve matematiksel konumu nedir

Avrupa 35° 70(Otuz Beş-Yetmiş) Kuzey Paraleli 10° 60(On-Altmış) Doğu Meridyeni Asya 81° 16(Seksen Bir-On Altı) Kuzey Paraleli 25° 38(Yirmi Beş-Otuz Sekiz) Doğu Meridyeni Avustralya 27 00 Güney enlemi 133 00 Doğu boylamı Afrika 37° 22′(Otuz Yedi-Yirmi İki) Kuzey Paraleli 51° 25′(Elli Bir-Yirmi Beş) Doğu Meridyeni Amerika  Konum: Kuzey Amerika’da Kuzey …

Devamını Oku »

Selçuklu Devleti ne zaman kurulmuştur

1038-1194 arasında hüküm sürmüş ve en parlak döneminde Harezm, Horasan, İran, Irak ve Suriye’ye egemen olmuştur. Adını, Oğuzların Kınık boyundan Dokak’ın (Dukak) oğlu Selçuk’tan alan Selçukluların tarihi, Ortadoğu’daki Türklerin tarihinin ilk bölümünü ve Anadolu Selçuklularından geçerek OsmanlIlara uzanan bir gelişmenin birinci büyük aşamasını oluşturur. Orta Asya ile Rusya’nın güneydoğusunda yaşayan …

Devamını Oku »

Tarım ile ilgili meslekler neledir

Sebzecilik Meyvecilik Bağcılık Seracılık Tarım İsletmecisi Tarım Teknisyeni Çiftçi ve Yardımcısı Tarım Teknikleri Mühendisliği Tarım Ekonomisi Mühendisliği Tarım Tekniği Asistanlığı Tarım Tekniği Laborantı Tarım (Ziraat) Eksperi Tarım Danışmanı Tarım Ustası Doğa ve Tarım Bakıcısı Tarım-Bilgisayar Teknisyeni Tarım Teknisyeni Tarım İdarecisi Tarım Ekonomisi Mühendisi

Devamını Oku »