Yağlar ve özellikleri nelerdir

YAĞLAR Canlılardaki temel organik bileşiklerden biridir.Yağların yapılarında C,H ,O ve N gibi elementler bulunur.Yapı taşları 3 molekül yağ asidi ile bir molekül gliseroldür. Yağ asitleri çift ve yüksek karbon sayılı karboksilli asitlerdir. YAĞLARIN ÇEŞİTLERİ 1.Doymuş Yağlar: Bir yağ asidinin C zincirinde C atomları arasında çift bağ yoksa buna doymuş yağ …

Devamını Oku »

Atletizm oyun kuralları nelerdir

Atletizm Kuralları Atletizm yarışmaları üç ana kategoriye ayrılır. Koşular atma ve atlamalar. Bayanlar arası yarışmalar da aşağı yukarı erkeklerin yarışmalarının aynıdır. Bayanlar için Heptatlonerkekler için de Dekatlon koşu atma ve atlamaları birlikte içeren yarışmalardır. Kır koşuları ve yol koşuları atletizmin sezon dışı dalları olarak kabul edilir. Koşular Atletizmin bir dalı …

Devamını Oku »

Periyotik cetvel ve özellikleri

Bir Periyotta Soldan Sağa Doğru Gidildikçe a) Atom numarası ardışık olarak artar. b) Atom çapı ve hacmi küçülür. c) İyonlaşma enerjisi artar. d) Elektron ilgisi ve elektronegatifliği artar. e) Elementlerin metal özelliği azalır, ametal özelliği artar. f) Elementlerin oksitlerinin ve hidroksitlerinin baz özelliği azalır, asitlik özellik artar. g) Elementlerin indirgen …

Devamını Oku »

Tasavvuf Düşüncesi Nedir

Tasavvuf, Tanrının birliğini ve evrenin oluşunu varlık birliği (Vahdet-i Vücut) anlayışıyla açıklayan dini ve felsefi düşüncedir. Tasavvuf, ayrıca Tanrı, evren ve insanı bir bütün içinde görme ve insanın Tanrı ile, insanın başka insanlarla, insanın kendisiyle olan ilişkilerini bu bütünde arama ve açıklama yolu olarak da tanımlanır. Tasavvuf, toplum hayatıyla geniş …

Devamını Oku »

Sosyal bilgiler dersinin önemi

Sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi Dünyamız ve çevremiz hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Yaşadığımız yurdun kültürel zenginliğini öğreniriz. Yurdumuzun doğal güzelliklerinin farkına varmamıza yardımcı olur. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını öğreniriz. Vatandaşlık hakkında bilgi ediniriz. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini gösterir. Çevreyi ve doğaya korumanın bilincini öğreniriz. Atatürk …

Devamını Oku »

Kutup ikliminin özellikleri

Kutup ikliminin Sıcaklık ve Yağış Özellikleri Sıcaklık genelde – 40 °C civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı 20° – 30°C arasındadır. Ortalama yağış 200 mm’dir. . Bitki örtüsü yoktur. Zemin buzullarla kaplıdır. Karalar üzerindeki buzlardan koparak denize düşen buzullara aysberg deniz suyunun donmasıyla oluşan buzullara ise bankiz denir. Görüldüğü Yerler, Kuzey Kutbu …

Devamını Oku »

Hücrenin keşfinde bilim adamlarının rolü nedir

Hücre keşfi ve hücre teorisini kimler bulmuşlardır Canlıların yaşayan en küçük birimi hücredir. Hücre ilk defa 1665 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke şişe mantarında aldığı kesiti mikroskopta incelemiş ve oda şeklinde yapılar görmüştür. Gördüğü yapılara hücre adını vermiştir. Leevwenhoek kendi yaptığı mikroskopla kirli …

Devamını Oku »

Sümerlerde devlet yönetimi nasıldır

Sümerler tarihte yani ilk zamanlarda Site adında şehir devletlerinden oluşurdu. Sümerlerde Her site başlı başına bir devletti. Patesi adı verilen bir prens, Elinde bulundurduğu şehri tanrı adına yönetirdi. Ayrıca Patesi aynı zamanda şehrin başrahibiydi. Bu bakımdan Patesi hem dini hem de siyasi yetkilere sahipti. Sümerlerde yönetim tarzının teokratik (dini yönetim) …

Devamını Oku »

Karagöz ile Hacivatın kişisel özellikleri

Karagözün kişisel özellikleri Karagöz hazırcevap biridir. Karagöz cahil ve kaba biridir. Karagöz ağır işittiği için söylenenleri ters anlar. karagöz kabalığı ve patavatsızlığı yüzünden başını sürekli derde girer. Hacivat’ın kişisel özellikleri Hacivat bilgili ve görgülü biridir. Hacivat nazik ve kibar biridir. Hacivat sürekli insanlara tavsiyelerde bulunur. Hacivat mantıklı ve düzgün cevaplar …

Devamını Oku »

Karagöz Hacivat oyununu özellikleri

Karagöz Hacivat oyununu özellikleri maddeler halinde Geleneksel Türk Tiyatrosu ürünlerindendir. Seyirlik halk oyunlarından gölge oyunudur. Manda ve deve derisinden yapılan resimlerin, bir ışık yardımıyla sahnedeki perdeye yansıtılmasıyla oluşur. Belli sayıdaki ortak konuların sözlerini, her sanatçı, oyun anında kendine göre ayarlar. Yani oyunun önceden hazırlanmış bir metni yoktur, oyun doğaçlamaya dayalıdır. …

Devamını Oku »

Medyanın yayın ilkeleri nelerdir

1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına ve bağımsızlığına, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı yayın yapılmaması. 2- Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması. 3- Toplumu şiddete yönelik, teröre ve etnik ayırımcılığa, halkı din, dil gibi sınıf ayrımcılığına, toplumu nefret ve düşmanlığı yöneltici yayın yapılmaması. 4-Yayıncılığın kişisel çıkarlar için kullanılmaması. 5- …

Devamını Oku »

Mitoz bölünmenin özellikleri

Mitoz bölünmenin özellikleri maddeler halinde Mitoz sonucunda bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin DNA yapısı değişmez. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Mitoz bölünme yaralı bölgelerin iyileşmesi, yeni hücre oluşturulması yani büyüme olaylarında kullanılır. Tek hücreli canlılar mitozla üreyebilirler. (Bölünerek Üreme) Belirli bir olgunluğa ulaşan …

Devamını Oku »

Mayoz bölünme nasıl gerçekleşir

Mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücre tekrar mayoz bölünme geçiremez. Mayoz bölünme birbirini takip eden Mayoz 1 ve Mayoz 2 adı verilen iki bölümden oluşur. Mayoz 1 ve Mayoz 2’de gerçekleşen ortak olaylar vardır. Mitoz bölünme olayı başlamadan önce ana üreme hücresi bir hazırlık evresi geçirir. Bu hazırlık evresine interfaz …

Devamını Oku »

Mayoz bölünmenin özellikleri nelerdir

Mayoz bölünmenin özellikleri maddeler halinde 1-Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 2-2n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu 4 hücre oluşur. 3-iki karyokinez ve iki sitokinez görülür. 4-Eşey ana hücresi ve spor ana hücrelerinde görülür. 5-Bölünme sonunda gamet ve sporlar oluşur. 6-Kalıtsal çeşitlilik nedenidir.Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır. 7-Eşeyli üremenin temel mekanizmasıdır. …

Devamını Oku »