Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri niçin kullanmamalıyız

Son kullama tarihi geçmiş gıda ürünleri insanlarda hastalıklara ve zehirlenmelere yol açabilir.Besin değerleri kaybolur, fayda yerine zarar verir.Diğer ürünlerde ise son kullanma tarihi geçenler o ürünlerin işlevlerini yerine getiremez hale geldiğini gösterir.İlaçlarda ise durum çok daha tehlikelidir.Fayda yerine zarar verip insan hayatını tehlikeye sokabilir.

Devamını Oku »

Geçmişte televizyon yayınları nasıldı? Günümüze kadar neler değişti

Geçmişte televizyon yayınları siyah beyaz ve tek kanallı idi.Günümüzde uydu yayınları sayesinde dünyanın her yerindeki kanalları izleyebiliyoruz.Televizyon yayınları renkli yapılmaktadır.Eskiden belli saatlerde yayın yapılırken günümüzde 24 saat yayın yapılmaktadır.Eskiden naklen yayınlar olmazdı.Günümüzde canlı yayınlar sık yapılmaktadır.

Devamını Oku »

Asansörü icat ederek günümüze kadar gelişiminde rol alan bilim insanları hangi soruları çözmeyi amaçlamışlardı

Asansörün icat edilmesi ve geliştirilmesi insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.Maden ocaklarından kömür çıkartılması ve taşınması, insanların artan nüfus ile çok katlı yüksek binalarda yaşamaları, burada yaşayan insanların çok fazla zaman kaybetmeleri ve yorulmaları, hasta ve yaşlı olanların inip çıkmasını kolaylaştırmak, yüksek yerlerde çalışan işçilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amaçları ile yapılmıştır.

Devamını Oku »

Artezyen ve Gayzer Nedir

Artezyen nedir kısaca Artezyen, İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan su kaynağına denir. Gayzer nedir kısaca Gayzer, Volkanik bölgelerde yer altındaki sıcak suların belirli aralıklarla yukarıya doğru fışkırması ile oluşan sıcak su kaynaklardır.

Devamını Oku »

Türkiye’de fiziksel ve kimyasal ufalanmanın yaygın olduğu yerlerde hangi iklim özellikleri görülür

Fiziksel çözünme günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde görülür. Buna Dünya’dan örnek olarak çöl ikliminin hâkim olduğu yerleri gösterebiliriz. Türkiye’de ise İç Anadolu bölgesinde görülür, yani Karasal iklimin olduğu yer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Kimyasal çözünme için sıcaklık farkına ek olarak da yağış olmalıdır. …

Devamını Oku »

Fiziksel ve Kimyasal Çözülme Nedir

Fiziksel çözülme nedir. Nerelerde görülür Kayaçların kimyasal yapılarında değişiklik olmadan, yalnızca fiziki yapılarında görülen parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır. Özellikle sıcaklık farkının fazla olduğunu yerlerde görülür. Fiziksel ufalanmaya neden olan başlıca etkenler Sıcaklık farkı Buz çatlatması Tuz çatlatması Kök çatlatması Fiziksel çözülmenin görüldüğü iklimler Çöl iklimi Tundra iklimi Kutup iklimi …

Devamını Oku »

Türkiye’de sıcaklığı arttıran ve azaltan rüzgarlar nelerdir

Türkiye’de sıcaklığı arttıran rüzgarlar Poyraz : Ülkemize kuzeydoğu yönünden girer. Soğuk ve kar getirir. Erzurum – Kars bölümünde daha etkilidir. Etkili olduğu dönemlerde kışların sert geçmesine neden olur. Yıldız : Ülkemize kuzey yönünden girer. Karadeniz’de etkili olan bu rüzgara kutup yıldızından dolayı balıkçılar tarafından bu şekilde isimlendirilmiştir. Yazın havayı serinletici …

Devamını Oku »

Rönesans ve Reformun nedenleri sonuçları

NEDENLERİ  1-) Avrupa’da halk önce Feodalite sonra Monarşi yönetimlerinin baskısı altında kalmıştı. Skolastik görüş, sanatçıları tamamen yönlendiriyordu. Bu sırada Bizans, antikite düşünce sistemini yaşıyordu. İstanbul’un fethi sonrasında daha büyük bir ilgi odağı haline gelen Bizans düşüncesi taklit edildi. Böylece ortaya çıkan antikite tarzı, Hümanizma hareketlerini doğurdu. 2-) Dini mimarinin ve …

Devamını Oku »

Litrenin katları ve Askatları nelerdir

Litre, bir hacim ölçüsü birimidir. Büyük L (l) ile gösterilir. 1 rakamı ile karışmaması için küçük l yerine büyük L kullanımı kabul edilmiştir. Litre bir Uluslararası Birim Sistemi birimi değildir; fakat SI birimleriyle birlikte kullanıması kabul görmüştür. SI’nın hacim ölçüsü birimi metreküptür. 1 litre 1 desimetreküpe eşittir. Sponsorlu Bağlantılar Litrenin …

Devamını Oku »

Mısırın Fethi Hakkında Kısa Bilgi

Mısır’a hakim olan Memluklarla Osmanlıların ilişkileri Fatih Döneminde bozulmuştu. Memluklar çeşitli sebeplerle Osmanlılara düşmanca hareket ediyordu. İslam Halifesi’nin Mısır’da oturması Mekke ve Medine’nin Memluklara bağlı olması onlara üstünlük sağlıyordu. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi’nden sonra, Mercidabık’ta (1516) Memluk ordusunu yenerek Suriye’yi fethetti. 1517’de Ridaniye’de Memluk ordusunu yenerek Mısır’ı Osmanlı topraklarına …

Devamını Oku »

Deyimlerin çıkış kaynakları nelerdir

Deyim: İki ya da daha fazla kelimeden meydana gelen ve kelimelerin öz anlamları dışında yeni bir anlam ifade eden söz gruplarına denilir. Atalarımız buna tabir derlerdi. Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan deyimler hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç katarlar. Bu sayede düşünceler ve olayların muhataba …

Devamını Oku »

İlkçağ Uygarlıklarının Genel Özellikleri Nelerdir

İlkçağ Uygarlıklarının Genel Özellikleri Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır. Daha çok tarıma dayalı üretim vardır. Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site) Yönetim anlayışları tanrısaldır: Bütünüyle tanrısal; Mısır(tanrı kral) Yarı tanrısal; Mezopotamya (rahip kral) İlk Federal Devlet Urartular’dır İlk parayı Lidyalılar kullandı Tapates adındaki …

Devamını Oku »

İyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Hititlerin yönetim şekilleri nelerdir

Hititler: Hitit Devletinin,Yönetim şekli merkezi krallıktır Kral ve üyeleri kraliyet ailesinden gelen kişilerden oluşan politik bir kurumdur. Yönetimin politik organı Pankuş’tur (İmparatorluk Meclisi).Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Frigyalılar: Krallarına Midas ünvanı verirlerdi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır. (saban …

Devamını Oku »

Tema Vakfı Hakkında kısa bilgi

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 11 Eylül 1992 tarihinde Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit …

Devamını Oku »

Sosyal etkileşim nedir

Her toplumun kendilerine has yaşam biçimi ve kültürleri bulunmaktadır. Bunlar insanlar ve toplumlar arasında birbirlerinden etkilenerek birbirlerine kültürlerini ve yaşam şekilleri aktarmasıdır.

Devamını Oku »

Organik tarım ile ilgili sloganlar

Organik tarımla sağlıklık yaşam. Sağlık için organik tarım. Geleceğin için organik tarım. Toprağın bereketi organik tarımda. Organik tarımı seç sağlıkla beslen. Sağlıklı nesiller organik tarım ile olur. Organik tarımdan vazgeçme. Meyvelerin güzeli organik tarımda.

Devamını Oku »

Isı Yalıtımının Faydaları

Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir 1- Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlar. 2- Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur. 3- Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır. …

Devamını Oku »