Başlangıç / Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler ders konu ve notlarının yer aldığı bölüm.

Sosyal bilgiler dersinin önemi

Sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi Dünyamız ve çevremiz hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Yaşadığımız yurdun kültürel zenginliğini öğreniriz. Yurdumuzun doğal güzelliklerinin farkına varmamıza yardımcı olur. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını öğreniriz. Vatandaşlık hakkında bilgi ediniriz. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini gösterir. Çevreyi ve doğaya korumanın bilincini öğreniriz. Atatürk …

Devamını Oku »

Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz

Fabrikalardan çıkan gaz ve dumanların hava kirliliğine neden olması, kullandıkları araçların gazlarının yine doğayı ve havayı kirletmeleri, sulara bırakılan kimyasal atıkların su ve toprak kirliliğine neden olması, makinelerin araçların fabrikaların çıkarttıkları sesler ile gürültü kirliliğine neden olmaları örnek olarak gösterilebilir. Buradan Geldiler: cevre sorunlarinin olusumunda insanlarin etkileri

Devamını Oku »

İnsanların sadece kendi özgürlüklerini dikkat edip diğer insanların özgürlüklerini dikkate almamaları ne tür sorunların ortaya çıkmasına neden olur

İnsanların sadece kendi özgürlüklerine dikkat etmesi ve diğer insanlarınkini dikkate almaması her şeyden önce bencillik olur. Bu durum ise insanlar arsında kavgaya, tartışmalara ve özgürlüğün yanlış tanımlanmasına vesile olur.İnsanlar arasında eşitlik ilkesi yok olur.Toplumsal kargaşa ve kaos olur.

Devamını Oku »

Kök Türkler Ergenokan’dan çıkışlarını hangi tür etkinlikler ile kutlamışlardır

Kök Türkler, Ergenokan’dan çıkışlarını hangi tür etkinlikler ile kutlamışlardır? Günümüzde bu durum ülkemiz ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde hangi bayram olarak kutlanmaktadır? Cevap: Kök Türkler Ergenekon’dan çıkışlarını çeşitli şölenler ile kutlamaktadırlar.Örs üzerinde demir döverler, ateş yakarlar, ateşin üzerinden atlayarak çeşitli eğlenceli oyunlar oynarlar.Günümüzde bu şölenlere Nevruz adı verilmektedir.Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetlerinde …

Devamını Oku »

Türkiye gazeteciler cemiyetinin görevleri

Televizyon, dergi ve radyo gibi gazetecilik görevlerinde iş verenleri ve çalışan kişileri bir arya toplamak. Bu işte çalışanların sosyal haklarını korumak. Haberleşme ağında çalışan kililerin meslek ilkelerini savunmak. Haber ilkeleri doğrultusunda insan haklarının korunması, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti içinde düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamaktır.

Devamını Oku »

Ülkemizde bulunan sosyal yardımlaşma kurumları

Kızılay: Ülkemizdeki önemli sosyal yardımlaşma kurumudur. Savaşta, doğal afetlerde ve yardıma muhtaç kişilere sağlık, barınma ve yiyecek yardımı yapmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Korunmaya ve yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılamak onlara yuva ortamı sağlayarak bakımlarını üstlenmektir. Yeşilay: Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlı kişilere yardım etmektir. Akut ( …

Devamını Oku »

Osmanlı’nın dağılmasını önlemek amacıyla hangi fikir akımları ortaya atılmıştır

Osmancılık akımı: Bu akım Osmanlı devletini oluşturan tüm milletlerin adalet, eşitlik ve hürriyet bakımından bir arada tutarak bir bütünlük sağlamak. Milliyetçilik akımı: Türkleri bir bayrak altında tutmaya yönelik olup, daha sonra edebi bir akım olarak Türkçülüğe dönüşmüştür. İslamcılık akımı: Osmanlı devleti içinde yaşayan Müslümanları bir arda tutmayı amaçlamıştır. Türkçülük akımı: …

Devamını Oku »

Nümizmatik nedir

Nümizmatik, Tarih biliminin alt kollarından biridir. Nümismatik olarakta bilinerek metal paraları inceleyen bilim dalıdır. Sikkeleri ve madalyaların tarihini, yapısını, alışımı ve kullanım alanlarını incelemektedir.

Devamını Oku »

Evdeki ve okuldaki sorumluluklarımız nelerdir

Evdeki sorumluluklarımız Anne ve babamızın söylediklerini dinlemek Evde annemize yardımcı olmak Odamızı toplamak Evin temizliğine yardım etmek. Evin düzenine uyum sağlamak Okuldaki sorumluluklarımız Okula zamanında gitmek. Ödevlerimizi zamanında yapmak. Okul araç ve gereçlerine zarar vermemek. Okulda öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza saygılı davranmak. Okulda yerlere çöp atmamak.

Devamını Oku »

Sosyal bilim dalları nelerdir

Sosyal bilim dalı oldukça geniş bir alana sahip olduğu için bir çok diğer bilimsel dallardan faydalanmaktadır. Coğrafya Tarih Antropoloji İletişim bilimleri Ekonomi Eğitim bilimleri Uluslararası ilişkiler Dil bilimi Siyaset bilimi Psikoloji Toplum bilimi Müzikoloji Arkeoloji Filoloji Hukuk İşletme Suç bilimi Felsefe Sosyoloji Nümismatik

Devamını Oku »

Sosyal bilgiler dersinin yaşamımıza olan etkileri

Sosyal bilgiler dersi bilgi edindiğimiz genel derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersi sayesinde geçmişte olan olayları, hak ve sorumluluklarımızı öğrenerek hayatımıza yön vermeye başlarız. Çevre ile ilgili sorunları, vatandaşlık haklarımızı daha bilinçli bir şekilde öğreniriz. Sosyal bilgiler dersi sayesinde ülkemizin güzelliklerini ve zenginliklerini daha iyi bir şekilde öğrenme fırsatı buluruz. Buradan …

Devamını Oku »

Özel hayatın gizliliği ilkesi

Herkes özel hayatının saygı gösterilmesine ve gizliliğine sahiptir. Anayasamızda da özel hayatın gizliliği hakkı kişilere verilmiştir. kanunlar açıkça belirtmiştir. Kişilerin hayatına ve konutlarına girilemez. Ancak bazı özel durumlarda ve suç oluşan olaylarda mahkeme kararı gerekmektedir. Özel hayat sadece kişiyi ilgilendirir. Başkalarının bu hayata girmesi veya karışması özel hayatın ihlali olup …

Devamını Oku »