Başlangıç / Genel Yazılar (sayfa 10)

Genel Yazılar

İyi bir dinleyicinin özellikleri nelerdir

İyi bir dinleyicinin özellikleri nelerdir 1) Konuşmacıyı dikkatle dinlemelidir. 2) Gerekli gördüğü yerleri not almalıdır. 3) Konuyu daha iyi anlamak için ön hazırlık yapmalıdır. 4) Düşüncelerin aktarılış sırasına dikkat etmelidir. 5) Konuşmacının beden dilini anlamaya çalışmalıdır. 6) konuşmacının sözünü kesmemelidir. 7) Kendisine söz hakkı verilince anlamadığı yerleri sormalıdır. 8) Konuşmacı …

Devamını Oku »

Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları nelerdir

Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları Trafik kazalarının büyük bölümü insan kaynaklı olmaktadır.Bu nedenle kazaların önlenmesi için dikkatli olmalı,trafik işaret ve levhalarına uymak gerekmektedir. Trafik kazalarının nedenleri: – Aşırı hız – Alkollü araç kullanma – Trafik işaret ve levhalarına uymamak – Dikkatsizlik ve acemilik – Uykusuzluk – Hatalı sollama Yapılan araştırmalarda …

Devamını Oku »

Işığın özellikleri nelerdir

Işığın özellikleri -Işık bir enerji türüdür. – Işık saydam maddelerden geçer. – Işık doğrusal yol ile ilerler. – Işık yansıyabilir, kırılabilir. – Işık olmadan cisimler görülmez. – Işık kaynakları yapay ve doğaldır.

Devamını Oku »

Kentsel yerleşim yerlerinin genel özellikleri nelerdir

Kentsel yerleşim yerlerinin genel özellikleri Şehir adı verilen kentsel yerleşim alanlarında nüfus yoğunluğunun fazla olması,buna bağlı olarak evlerin,binaların,iş yerlerinin çok olması,sanayinin gelişmiş olması dikkat çekmektedir.Kentler valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile yönetilmektedir.Genellikle kırsal alanlardan göç alan yerlerdir.Değişik ırk,mezhep ve insan tiplerinin topluca yaşadıkları yerlerdir.Trafiğin yoğun olması,turizm,sanayi ve iş merkezlerinin fazla …

Devamını Oku »

Yasama yürütme ve yargı organları nelerdir

Yasama yürütme ve yargı organları Ülkemiz güçler yada diğer adı ile erkler ayrılığı temeli üzerine kurulmuş ve yönetilmektedir.Devletin yönetilmesi bu güçler ile olmakla beraber bu güçlerin birbirleri sınırına girmemeleri ve ayrı olmaları özelliği vardır.Bu özellik sayesinde demokrasi daha güzel bir şekilde ilerlemektedir. Yasama organı : Adından da anlaşılacağı gibi yasama …

Devamını Oku »

Elektrik kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir

Elektrik kazlarını önlemek için neler yapmalıyız Günlük hayatımızda bir çok elektrikli ev aleti kullanmaktayız.Elektrik insanlara çok büyük kolaylık ve fayda sağlarken gerekli önlemleri almadığımızda çok tehlikeli durumlarında meydana gelebileceğini unutmamak gerekir.Elektrik kazalarının olmaması için tedbir almak ve çok dikkatli olmak gerekir. – Elektrikli aletleri ıslak olan yerlerde kullanmamak gerekir. – …

Devamını Oku »

Güneş pillerinin kullanım alanları nerelerdir

Yenilenebilir ve sürekli enerji kaynağı olan güneş daha çok alanlarda kullanılması gereken bir enerji kaynağıdır.Güneş pilleri günümüzde bir çok alanlarda kullanılmaktadır. – Park ve bahçe aydınlatmalarında – Trafik lambalarında – Belediye otobüs duraklarında – Askeri amaçlı enerji ihtiyaçlarında – Belediyelerin bilbord aydınlatmalarında – Sokak aydınlatmalarında – Radyo ve televizyon istasyonlarında …

Devamını Oku »

Belediyelerin görevleri nelerdir kısaca

Belediyenin görevleri nelerdir Yaşadığımız mahalle ilçe ve ilin düzenli ve temiz olması belediyelerin düzenli ve planlı çalışmaları neticesinde olmaktadır.Belediyelerin belli başlı görevleri şunlardır: -Cadde ve sokakların temizlenmesi, düzenlenmesi, tertipli olmasının sağlanması. -Yeşil alanların ve parkların yapılarak insanların faydalanmasının sağlanması. -Su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi. -Trafiğin rahatılması için gerekli yol, köprü …

Devamını Oku »

Tarımı etkileyen faktörler nelerdir

Tarımı etkileyen faktörler Toprak ve bakımı:Topraktan en verimli şekilde faydalanabilmek için teknolojik yeniliklerin uygulanması gerekmektedir.Toprağın bakımı sürümü, çapalanması temizlenmesi,otlarından ayıklanması gerekmektedir. Sulama:Toprağın cinsine ve ekilen ürününe göre gerektiği zaman gerekli miktarda sulanması gerekir. Gübreleme:Toprağın veriminin artması için gereken minerallerin,uygun gübre ile sağlanması gerekir. Tohum Islahı:kaliteli tohumların elde edilmesi için gerekn …

Devamını Oku »

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öneriler

Fosil yakıtların kullanımı hava kirliliğine neden olmaktadır.Fosil yakıtların kullanımı azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.Fosil yakıtların daha az kullanılması için çeşitli öneriler: -Elektrikli araçların kullanımı arttırılmalıdır. -Güneş enerjisi ile çalışan araçların otomobillerin yapılmasına hız verilmelidir. -Alternatif enerjiler ve yakıtların kullanılması gerekir. -İnsanların toplu taşıma araçlarını daha çok kullanması gerekir. -İnsanların bisiklet …

Devamını Oku »

Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları ve çalışma alanları nelerdir

Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları ve çalışma alanları Sivil toplum örgütlerinin genel amacı toplumu bilgilendirmek ve topluma destek olmaktır. Günümüzde bir çok sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bu kuruluşlar gönüllülük esasına dayalı, tamamen yardımlaşama ve dayanışmaya dayalıdır. Bu sivil toplum örgütleri kuruluş amaçlarına göre çalışmalar yaparak hizmet vermektedir. Sivil toplum örgütleri …

Devamını Oku »

Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi turizm çeşitleri yapılır

Ülkemiz turizm açısından oldukça zengin coğrafya, kültür ve medeniyete sahiptir.Ülkemizde deniz, inanç ,kültür, sağlık, doğa, spor, kış turizmi, yapılmaktadır. Deniz turizmi: Daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. Sağlık Turizmi: Marmara, Ege, ve İç Anadolu bölgelerinde, İnanç Turizmi: Akdeniz,Marmara,Doğu Anadolu,Karadeniz,İç Anadolu ve Ege bölgelerinde, Kış Turizmi:Marmara, doğu Anadolu bölgelerinde, Kültür …

Devamını Oku »

Sosyal örgütlerin kuruluş amaçları nelerdir kısaca

Sosyal örgütlerin kuruluş amaçları Sosyal örgüt, bir amaca hizmet etmek için kurulmuş kurumlardır. Sosyal hizmetler maddi kazanç gözetmeyen, insanların ihtiyaçlarının ve sorunlarını çözmeyi amaçlayan kurumlardır. Sosyal örgütler gönüllülük esasına dayalı olup, yardımlaşma ve dayanışmayı hedefleyerek diğer insanların yaşamlarının kolaylaştırmayı sağlamaktadır.

Devamını Oku »

Bir sanayi kolu oluştururken hammaddeye yakınlık neden önemlidir

Bir sanayi kolu oluştururken, bir fabrika kurarken hammadeye yakın olmak maliyetlerin düşmesini sağlarken,  hammadelerin taşınması, nakliyesi sırasında oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmamasını sağlar.Bölge insanların istihdamda yer almasına olanak sağlarken, çevrenin ve havanın kirlenmesini en aza indirir.Hammadeye yakın olmak taşıma yapmayı kolaylaştırırken aynı zamanda hammadenin cinsine göre bozulma durumlarının olmamasını da sağlamaktadır.Bu şekilde …

Devamını Oku »

Yakıt nedir kısaca

Yakıt nedir Yanarak fiziksel ve kimyasal değişime uğrayarak ısı enerjisi elde edilen her türlü maddeye yakıt denir.Yakıtlar katı, sıvı, ve gaz yakıtlar olarak guruplandırılmaktadır.Katı yakıtlar odun, kömür gibi maddeler; sıvı yakıtlar, benzin, mazot; gaz yakıtlar ise doğalgaz gibi yakıtlardır.

Devamını Oku »

Binalarda ısı yalıtımı sağlamak için yapılan uygulamalar nelerdir

Binalarda ısı yalıtımı sağlamak için yapılan uygulamalar Binalarda ısı yalıtımı yapmak ısı kaybını engeller ve maddi kayıpların oluşması engellenmiş olur.Isı yalıtımı için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.Bu malzemeler ilk başta maliyeti arttırıyor gibi görünse de uzun vadede tasarruf sağlamaktadır.Isı yalıtımında kullanılan malzemeler ve uygulamaları için şunlar kullanılmaktadır. 1-Cam yünü 2-Strafor köpük 3-Çift …

Devamını Oku »

Osmanlıda fikir akımları nelerdir

Osmanlıda fikir akımları Osmancılık Osmanlı devleti sınırları içinde bulunan bütün milletlerin din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit haklara sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaç Osmanlının bütünlüğünün ve dağılmasını önlemeyi hedeflemiştir. İslamcılık Bu akım 2. Abdülhamit dönemimde Osmanlıdaki gidişatın kötüye gitmesinin dinden uzaklaşma sebebi ile başlamıştır. Osmanlıdaki Müslümanları …

Devamını Oku »

Kağıdın oluşum aşamaları nelerdir

Kağıdın oluşum aşamaları Kağıt hayatımızın vazgeçilmez parçası olup ham maddesi ağaçtır. Ağaç belli aşamalardan geçerek kağıt olarak kullanılmaktadır. İlk aşamada ağaçlar kesilerek kütük haline gelir Kütük haline gelen ağaçların dış kabukları iç kısma zara vermeden soyulur. Kabukları soyulan ağaçlar suyun içinde bekletilerek yumuşatılır. Suyun içinde yumuşayan ağaçlar lif haline getirilir. …

Devamını Oku »

Ormanların faydaları nelerdir

Ormanların faydaları Ormanlar bir ülkenin en önemli kaynaklarından biridir. Ormanlık alanları yok etmemeli, aksine ormanlık alanların çoğalması için daha çok ağaç dikilmesine  önem vermeliyiz. Ormanların faydaları maddeler halinde Hava kirliliğini önler Yağışların çoğalmasını sağlar. Erozyonun oluşmasını engeller. Yakacak ihtiyacını karşılar. Doğal güzellik kaynağıdır. Gezi ve dinlenme yeridir. Ülke ekonomisine ve …

Devamını Oku »