Başlangıç / Atatürk Hakkında (sayfa 10)

Atatürk Hakkında

Atatürk’ün hayatı, ilkeleri, sözleri, çalışmaları, yaptığı yenilikler, savaşları, eserleri, özdeyişleri gibi konuların yer aldığı bölüm.

Atatürk devrimlerinin amaçları nelerdir

Atatürk devrimlerinin amaçları 1921’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası denebilecek olan Teşlikat-ı Esasiye Kanunu ve 1922’de saltanatın kaldırılması ile bunun önündeki en büyük engeller kaldırılmış oldu. Cumhuriyet’in ilanı ile toplum hayatını ve devlet idaresini ilgilendiren bir çok alanda devrimler yapılması gerekiyordu. Bu Cumhuriyet’in sadece bir sözden ya da yazıdan ibaret olarak …

Devamını Oku »

Atatürkün katıldığı savaşlar hangileridir

Atatürk’ün katıldığı savşalar Atatürk askeri kişiliğe sahip olduğundan bir çok savaşa katılmıştır. Bunlardan en önemlileri Kurtuluş ve Balkan savaşları olmuştur. Ülkenin kaderini belirleyecek mücadeleler görüldü. Askeri dehası ile gerektiğinde cephelerde ve cephe gerisinde görev almıştır. Komutasında olan askerlerle üstün başarı sergilemesi kendisine verilen Başkomutanlık sıfatı ile ülkemizi işgalden kurtararak gelişmesini …

Devamını Oku »

Atatürkün bilim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir

Atatürkün bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalar Atatürk bilime destek vermek için birçok yenilikler yapmış, ayrıca her zaman bilim ve bilim ile uğraşanları destekleyerek bilimin gelişmesini sağlamıştır. Çünkü Atatürk’ün amacı Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmektir. Atatürk bu yolda en etkili yol olan bilimi seçmiştir. Atatürk bilimsel ve teknolojik çalışmalarını …

Devamını Oku »

Atatürkün eğitim alanında yaptığı yenilikler kısaca

Atatürkün eğitim alanında yaptığı yenilikler Büyük eğitimci ve devlet adamı olan Atatürk ün eğitim ve eğitimciye verdiği önemden sonra Türk eğitim modelinin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken temel ilkeler vardır. Bu ilkeler incelendiğinde görülecektir ki Atatürk ün eğitimle ilgili düşünce ve görüşleri bu günden daha moderndir. Eğitimde bize yol gösteren ilkeler …

Devamını Oku »

Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir maddeler halinde

Atatürkün yaptığı yenilikler 1-Cumhuriyetin ilanı, 2- Kılık-kıyafette değişiklik, 3- Harf İnkılabı, 4- Soyadı Kanunu, 5- Hukuk İnkılabı, 6- Halifeliğin kaldırılması, 7- Saltanatın kaldırılması, 8- Kadınlara Seçme ve Seçilme hakının verilmesi. 9- Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. 10-Medeni Kanunun Kabulü. Buradan Geldiler: atatürkün yenilikleri, atatürk yenilikleri, atatürkün yaptığı yenilikler maddeler halinde, …

Devamını Oku »

Atatürkün kitap okumanın önemi ile ilgili sözleri

Atatürk ün kitap ve okuma sevgisi ile ilgili sözleri – Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde …

Devamını Oku »

Atatürkün sporla ilgili sözleri kısaca

Atatürkün spor hakkında söylediği sözler Dünyada yenilmez kimse, yenilmeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenilgilerden sonra üzülmek de tabiidir. Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen, toparlanarak kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile, azimle daha çok çalışmalıdır. Muhterem Gençler, Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan …

Devamını Oku »

Atatürkün kişisel özellikleri hakkında kısa yazı

Atatürkün kişisel özellikleri nelerdir Atatürk çevresine örnek olan başarılı bir liderdir. İleri görüşlülüğüyle herkesin takdirini toplamıştır. İlkokul yıllarından itibaren sürekli çalışıp okuyarak kendini geliştirmiştir. Devrimcidir, çağın gerisinde kalmış her şeyi reddeder, alçakgönüllü ve mütevazıdır, kendisini her zaman ülkesinin hizmetine adamıştır. Vatansever ve barış yanlısıdır, savaşın savunma dışında her zaman cinayet …

Devamını Oku »

Yurtta sulh cihanda sulh anlamı nedir kısaca

Yurtta sulh cihanda sulh anlamı “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderi, istiklal harbi kahramanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931’de söylenen ve anayasada yer alan temel dış politika düsturudur. Dünyada olabilecek herhangi bir rahatsızlığın herkese zarar verebileceğini, bu yüzden de milletlerin diğer milletlerin sorunlarına kayıtsız …

Devamını Oku »

Atatürkün spora ve sporcuya verdiği önem nedir

Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önem Sporun her türünden hoşlanan ve sporun ülkemizde gelişmesi için çabalayan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin gelişmesinin bedensel ve zihinsel güç bakımından yüksek olmasına bağlamıştır. Bu nedenle dünyada pek çok liderden önce okullarda zorunlu beden eğitimi dersi koyarak değişik bir uygulama başlatmıştır. Atatürk’ün en sevdiği …

Devamını Oku »

Atatürk’ün müzik alanında yaptığı yenilikler nelerdir

Atatürk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz. • Türk halk ezgileri derlenmiş notaya alınmış ve yayımlanmıştır. • Bu eserleri seslendirmek ve yorumlamak için orkestıralar ve korolar kurulmuştur. • Müziğimizde yeni bir kavram olan çok seslilik kullanılmaya başlanmıştır. • Halk ezgilerinin batı tekniği ile çok seslendirme …

Devamını Oku »

Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri nelerdir

Atatürk İlkeleri tamamen Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur Bu nedenle kabul edilmelerinde hiçbir dış baskı ve taklitçilik yoktur Atatürk İlkeleri Atatürk tarafından hem söz hem de uygulama ile başlatılmıştır Atatürk İlkeleri: yurt millet milli kültür esaslarını içermektedir Atatürk İlkeleri akla ve mantığa uygundur Çağdaş hayatın gereklerine ve Türk milletinin özelliklerine göre …

Devamını Oku »

Atatürkün milli egemenlik sözleri

Atatürkün Milli Egemenlikle İlgili Sözleri Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. 1922 Toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de eşitliğin …

Devamını Oku »

Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili söylediği sözler

Atatürk’ün öğretmenler hakkında söylediği sözler Atatürk Diyor ki Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve …

Devamını Oku »

Atatürkün eğitim ile ilgili sözleri

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 1 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 2 Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa …

Devamını Oku »

Atatürkün insan sevgisi ile ilgili sözleri

Atatürkün insan sevgisi ile ilgili özlü sözleri Atatürkün insan sevgisiyle ilgili özdeyişleri – Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir… İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbirine boğazlatmak insani olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir. İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara …

Devamını Oku »

Atatürkün vatan sevgisi ile ilgili sözleri

Atatürk’ün Vatan Sevgisi Konusunda Söylediği Sözleri “Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmis ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız… Çünkü tarih, hadiseler ve müsahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir.” “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Türk dili ile ilgili yaptığı çalışmalar maddeler halinde

Atatürk’ün Türk dili ile ilgili yaptığı çalışmalar 1. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dil Kurumu’nu kısa adıyla TDK’yı kurmuştur. 2. 01 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan Latin alfabesi kökenli Türk Alfabesi’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 3. 1937 yılında Fransızcadan çevirisi olan ve bu günkü Türkçe Geometri terimlerinin hepsini içerisinde barındıran …

Devamını Oku »

Atatürk’ün sporla ilgili özgün sözleri

Atatürk’ün sporla ilgili sözleri Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır. Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy …

Devamını Oku »

Atatürk’ün başarısı için planlı çalışmalarına örnek

Atatürk’ün planlı çalışmaları Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, Türk Devletini çağdaş ve modern bir devlet olma yolunda ileriye taşıyan eşsiz bir liderdir. Atatürk, kişiliği son derece sağlam, üstün meziyetleri olan birisiydi. O, disiplinli, idealist ve ileri görüşlü olması yanında; vatan sevdalısı, açık sözlü, mantıklı hareket eden, …

Devamını Oku »