Başlangıç / Coğrafya

Coğrafya

Dünya ve Türkiye coğrafyası konularının yer aldığı bölüm.

Madenlerin ülke ekonomisine katkısı nedir

Madenler bir ülkenin önemli gelir kaynaklarından birisidir. İnsanlar ilk çağlardan beri madenlerden yararlanmışlardır. Yaşamı kolaylaştıran bir çok araç ve gereç madenler sayesinde gerçekleşmektedir. Bir ülkenin refahı ve gelişmesi maden faaliyetleri ile orantılıdır. Sanayinin gelişmesi ve sürekliliği madenlerin çıkarılması, işlenmesi ülkenin kalkınmasında büyük rol oynar. Bir ülkenin teknolojisinden ekonomisine kadar gelişmesinde …

Devamını Oku »

Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir

Ülkemizde üç çeşit iklim tipi görülür.Bunlar Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal iklim tipleridir. Akdeniz İklimi: Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Güney Marmara Bölgesinde görülür. Karadeniz İklimi: Karadeniz Bölgesinde görülür. Karasal İklim: Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Trakya’da görülür. Akdeniz İklimi Özellikleri: Yazları sıcak ve …

Devamını Oku »

İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

İklim yaşadığımız yerlerde bir çok şeyi etkilemektedir.Örneğin Karadeniz bölgesindeki evlerin ahşaptan, Akdeniz bölgesinde yaşayanların ise barınakları taştan yapılması iklimin etkilerindendir.Sıcak ve soğuk iklim insanların yaşamlarında bazı etkiler yapmaktadır.Sıcak olan yerlerde serin tutacak kıyafetlerin tercih edilmesi bunlardan biridir.

Devamını Oku »

Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumlu Ve Olumsuz Etkileri

Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumlu Etkileri Üretim artar Mal ve hizmetlere talep çoğalır. Vergi gelirleri artar. Endüstri dalları çoğalır. İşçi ücretleri ucuzlar. İhracatta rekabet daha kolay olur. Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumsuz Etkileri Tüketim artar İşsizlik artar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Kalkınma hızı düşer. Yatırımlar artar. Tasarruflar azalır. …

Devamını Oku »

Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder

Yeşil: Çukur olan yerleri ve denizden az yüksek olan yerleri. Sarı: Yayla ve ovaları. Turuncu: 1000 ile 1500 arasındaki yükseltiği gösterir. Kahverengi: Dağların olduğu yerleri Koyu kahverengi: Yükseltisi çok olan dağları gösterir. Mavi: Deniz göl ve su birikintilerini. Açık mavi: Deniz, göl ve su birikintilerinin derinliklerinin az olduğunu. Beyaz: Buzulları …

Devamını Oku »

Türkiye’nin özel konumunun sonuçları nelerdir

Türkiye’nin özel konumunun sonuçları Türkiye özel konumu nedeni ile çok önemli bir ülkedir.Bu da Türkiye’nin stratejik olarak önemini arttırmaktadır. – Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıt’alarını birbirine bağlayan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. – Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumundadır. – Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir. – Asya Avrupa arasındaki …

Devamını Oku »

Depremlerin oluşturduğu yer şekilleri

Depremlerin oluşturduğu yer şekilleri Yer kabuğu katmanında türlü nedenlerle derin ve uzun çatlaklar oluşmuştur. Zamanla yeni Yer çatlaklar da oluşabilir. Fay denilen bu çatlaklar nedeniyle blok durumundaki büyük kaya kütleleri, magma üzerinde hareket eder. Bu blokların birdenbire ve değişik yönlerdeki hareketleri depremleri oluşturur. Yer altı sularının, toprak ve kayaları aşındırması …

Devamını Oku »

Ova nasıl oluşur kısaca

Ova nasıl oluşur kısaca Ova eğimin az olduğu, deniz yüzeyine göre değişik yükseltilerde olan, çevresine göre çukurda kalmış düzlüklere ova denir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi sonucu oluştuğu için verimli topraklardır. Tarım faaliyetleri için oldukça elverişli olduğundan bu bölgelerde yerleşim de çoktur.

Devamını Oku »

Plato nasıl oluşur

Plato nasıl oluşur Yayla. Platolar, çevresine göre yüksekte kalan ve akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış geniş düzlüklerdir. Türkiye’de platolar çok geniş alan kaplar. Bunun nedeni, üçüncü jeolojik zamanın sonlarına kadar aşınarak düzlük haline gelen arazilerin, dördüncü zamanın başında kıta oluşumu hareketleriyle yükselmesidir. Bu olay, düzlüklerin parçalanmasına ve platoların oluşmasına yol …

Devamını Oku »

Ülkemizdeki platoların isimleri

Türkiye’deki platolar ve isimleri Çatalca-Kocaeli Platosu Yazılıkaya Platosu Haymana Platosu Cihanbeyli Platosu Taşeli Platosu Obruk Platosu Bozok Platosu Uzunyayla Platosu Gaziantep Platosu Şanlıurfa Platosu Erzurum-Kars Platosu Buradan Geldiler: doğu bölgesinde plato, ulkemizdeki platolarin isimleri

Devamını Oku »

İç püskürük kayaçların özellikleri nelerdir

İç püskürük kayaçların özellikleri nelerdir Magma, yeryüzüne sokulurken bazen üstteki tabakaların direncini kıramaz. Bu durumda volkanik patlama gerçekleşmez; magma, yeryüzüne yakın yerlere kadar sokularak yavaş yavaş soğur. Bu tür taşlara derinlik taşları da denir. Özellikleri Yer kabuğu içindeki mağmanın yeryüzüne çıkmadan katılaşması ile oluşur Genellikle açık renklidir. Dış güçlerin üstteki …

Devamını Oku »

Gece ve gündüz nasıl oluşur kısaca

Gece ve gündüz nasıl oluşur Dünya güneşin etrafında dönerken kendi etrafında da dönmektedir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi gece ve gündüzü oluşturur. Dünya kendi etrafında dönüşünü 24 saate tamamlar. Dünyanın güneşe bakan kısmı gündüz iken arka tarafı ise gece olur. Güneş görmeye kutup bölgelerinde ise 6 ay gece, 6 ay gece …

Devamını Oku »

Fosfat madeni hangi bölgede çıkarılır

Fosfat en çok nerelerde kullanılır Fosfat madeni en çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Mardin Mazıdağı, Adıyaman ve Şanlı Urfa’ da çıkarılır. Ülkemizde Fosfat madeni yatakları az bulunmaktadır. Fosfat madeni az çıkarıldığından dışarıdan sürekli fosfat alınır. Fosfat yapay gübrenin ham maddesidir. Ayrıca petro kimya, çimento, cam ve seramik sanayisinde de kullanılır.

Devamını Oku »