Başlangıç / Dini Konular / Namaz ile ilgili ayetler ve hadisler

Namaz ile ilgili ayetler ve hadisler

Sponsorlu Bağlantılar

Namaz dinin direğidir.İslam dininde çok önemli bir yeri olan namaz farz olması ve hergün beş defa kılınması onu daha da önemli yapmaktadır.Namaz kılmak İslamın temelidir diyebiliriz.Namaz kılmak bir ibadet olması yanı sıra insanları kötülüklerden alıkoyan özelliği ile de önem aşımaktadır.Yani hem dünya hem ahiret hayatını düzene sokmaktadır.Kişilerin kendilerini eğitmesi disipline sokmasıdır.

namaz ileilgili ayetler hadisler

Ayetler
“Ben cinleri de, insanları da bana ibadet etmekten başka, bir şey için yaratmadım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah’tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan.” (ez-Zâriyât, 51/56-58)
“Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım dileyin, şüphesiz bu, (Allah’a) saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir.” (Bakara, 45)
“Doğrusu münafıklar Allah’ı aldatmak isterler. Halbuki o hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit de tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak pek az anarlar. Onlar ikisi arasında bocalayan kararsız kimselerdir. Ne bunlara, ne de onlara (taraf) olurlar. Allah’ın şaşırttığı kimseye sen asla yol bulamazsın.” (en-Nisa, 4/142-143)
“Herbir kişi kazandıkları karşılığında rehin alınmıştır. Ashabu’l-yemîn müstesnâ, cennetlerdedirler. Birbirlerine soru sorarlar; suçlular hakkında: ‘Sizi Sakara (cehenneme) ne sürükledi?’ Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik, yoksullara yedirmezdik, biz de dalanlarla birlikte dalardık. Din gününü de yalanlardık, nihayet ölüm gelip bize çattı.’ Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.” (el-Müddessir, 74/38-48)
” O kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru kıl, çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkor. Allah’ı zikretmek ise elbette en büyüktür. Allah ne yaptığınızı bilir.” (el-Ankebût, 29/45)
“O gün gerçek ortaya çıkar ve secdeye davet edilirler; o vakit güçleri yetmez. Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur. Halbuki o secdeye onlar sağ salimken davet olunuyorlardı.” (Kalem, 42-43)
“Namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.” (Nisâ, 103)
“Söyle iman etmiş olan kullarıma, namazı kılsınlar.” (İbrahim, 31)
“Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekâtı verirlerse, sizin din kardeşinizdirler. biz bilen bir kavme âyetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz.” (Tevbe, 11)
“Namazlara dikkat edin, özellikle orta namaza… kalkın Allah için divan durun” (Bakara, 238)
“Bunlardan sonra ise namazı zayi eden, arzularına uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay (cehennem) ile karşılaşacaklardır.” (Meryem, 19/59)
“Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber’e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.” (Nûr, 56)
“Doğrusu insan hırslı (ve huysuz) yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu (yoksullara) yardım etmez (sıkı sıkı tutar). Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Onlar ki, namazlarını sürekli kılarlar.” (Meâric, 19-23)
“Mü’minler gerçekten felâh bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşû içindedirler. ” (el-Mu’minun, 23/1-2)
“Onlar gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar.” (el-Bakara, 2/3)

“Bunlardan sonra ise namazı terkeden, arzularına uyan bir kavim geldi. İşte onlar ğay (kötü bir sonuç, cehennem) ile karşılaşacaklardır.” (Meryem, 19/59)
“Ey iman edenler! Cuma günü için namaza çağrıda bulunulduğu vakit, Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın…” (el-Cum’a, 62/9)
“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başlarınıza, meshedin her iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünub iseniz yıkanıp temizleniniz…” (el-Maide, 5/6)
“(Bunlar) kendilerini ticaretin de, alışverişin de Allah’ı anmaktan, namazdan, zekâtı vermekten alıkoyamadığı yiğitlerdir. Onlar kalblerin ve gözlerin (dehşetten) halden hale döneceği bir günden korkarlar.” (en-Nur, 24/37)
HADİSLER

“Kişi ile küfür arasındaki fark, namazı terketmektir.” (Muslim)
“Bizlerle onların (münafıkların) arasındaki ahit, namazdır. Kim onu terkederse kâfir olur.” (Sahihtir. Tirmizî)
“Hiçbir farz namazı bile bile bırakma. Çünkü kim bir farz namazı kasıtlı olarak (yani unutmak gibi meşru bir mazeret olmaksızın) bırakırsa zimmet kendisinden uzaklaşmış olur.” (Sahihtir. İbn Mâce)
“Kendisine dikkat edene namaz, kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş vesilesi olur. Kim namaza dikkat etmezse, onun için ne bir nur, ne bir delil nede kurtuluş vardır. O kimse, kıyamet günü, Kârun,Firavun, Hamân ve Ubeyy b. Halef’le birliktedir” (Sahihtir. İmam Ahmed)
Ebû Hureyre (R.A.)’dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.)’in Ashabı “namaz’dan” başka hiç bir amelin terkini “küfür” olarak görmezlerdi.
Ömer İbnu’l-Hattab (R.A.)’dan, şöyle dedi: “Namazı terk edenin İslâm’dan nasibi yoktur.”
Abdullah b. Mes’ûd Radıyallahu anh şu rivayet eti: Rasulullah’a: Yüce Allah hangi ameli daha çok sever? diye sordum. O da şöyle cevap verdi: “Vaktinde namaz kılmayı” (Buhârî ve Muslim)
“İnsanlarla Lailaheillallah deyinceye, namaz kılıncaya ve zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah’a aittir.” (Buhari-Muslim)
Çocuklarınıza yedi yaşına gelince, namaz kılmalarını emredin, on yaşına geldiklerinde -kılmadıkları takdirde- bu yüzden onları dövün.” (Sahihtir. Ebu Dâvud)
“İşin başı İslâm, direği namaz, zirvesi de cihattır.” (Tirmizî)
“Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, öyle namaz kılın.” (Buhârî)
“Kim bir namazı kaçırırsa, o ailesini ve malını kaybetmiş gibidir.” (Sahihu’t-Terğib ve’t-terhib: 576)
Peygamber Salallahu aleyhi vesellem Muâz’ı Radıyallahu anh Yemen’e gönderirken şöyle buyurmuştu: Onlara, Allah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir.” (Buhârî)
“Beş vakit namazı, Allah kullara farz kılmıştır. Bunları yerine getirip hiçbirini kaçırmayan ve bu namazların hakını hafife almayan kimseyi Allah cennete koymaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler hakkında böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse onu cennete koyar” (Sahihti.r Ebû Dâvud)
“Büyük günah işlenmedikçe, beş vakit namaz kendi aralarında, cuma namazı diğer cumaya kadar, Ramazan öbür Ramazan’a kadar, arada işlenen günahları örterler.” (Muslim)
“Kim emredildiği şekilde abdest alır ve emredildiği şekilde namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Sahihtir. Nesâî)
“Hiçbir müslüman yoktur ki farz bir namazın vakti geldiğinde, o namazı güzelce abdest olarak huşû ve rükû ile kılsın da, büyük günah işlemedikçe o namaz ondan önceki günahların kefareti olmasın. Bu, her zaman için böyledir.” (Muslim)
“Size, Allah’ın günahları ne ile sildiğini ve dereceleri ne ile yükselttiğini bildirmemi ister misiniz?” Sahabiler: Elbette, dediler. Peygamber Salallahu aleyhi vesellem: “Güçlüklere rağmen, güzelce abdest almak, mescidlere giden adamları çoğaltmak ve namazdan sonra öbür namazı beklemek. İşte sizin Allah yolunda nöbet tutmanız budur. İşte sizin Allah yolunda nöbet tutmanız budur.” (Muslim)
Rasûlullah’ı birşey üzdüğünde veya müslümanların başına bir musibet geldiğinde, namaz kılar ve şöyle derdi: “Bilâl! Kalk. Bizi namazla rahatlat.” (Sahihtir. Ebû Dâvud)
Rabia b. Kâb el-Eslemî Radıyallahu anh şunu anlattı: Bir gece Rasûlullah’ın yanında kaldım. Ona abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu şeyleri getirdim. Bana: “Benden bir şey iste” dedi. Ben de: Cennette seninle birlikte olmak isterim, dedim. O: “Bundan başka bir şey de olabilir” dedi. Ben: Onu istiyorum, dedim. Bunun üzerine Rasûlullah Salallahu aleyhi vesellem: “O zaman çok secde etmek suretiyle bana yardımcı ol” dedi. (Muslim)
“Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, namazdır. Eğer o düzgün olursa, diğer amelleri de düzgün olur, şayet o bozuk olursa, diğer amelleri de bozuk olur.” (Sahîhu’l-Câmi’: 2537)
Namaz, dünyadan ayrılırken ve ölümüne sebep olan hastalığında son nefeslerini alıp verirken, Peygamber’in yaptığı son tavsiye idi. O şöyle diyordu: “Namaza ve sağ ellerinizin sahip olduklarına önem verin, onları ihmal etmeyin.” (Sahihtir. İbn Mâce)
“İslam’ın kulpları birer birer yıkılacak, bir kulp yıkılınca, insanlar sonrakine tutunacaklar, bunların ilk yıkılanı, yönetim, sonuncusu da namazdır” (Sahihtir. İmam Ahmed)
“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür.” (Buhârî)
“Ne dersiniz? Sizden birinin kapısı önünden bir nehir aksa ve o kişi, her gün beş defa bu nehirde yıkansa, kendisinde kir diye bir şey kalır mı?” Sahabiler: Böyle birisinin bedeninde hiç kir kalmaz, dediler. Bunun üzerine Nebi Salallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Beş vakit namaz da böyledir. Yüce Allah bu namazlar sebebiyle kulun hatalarını siler.” (Muslim)
“Kim güzel bir abdest alırsa günahları, tırnaklarının altından çıkacak şekilde, vücudundan çıkar gider.” (Muslim)

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Evlilik ile ilgili ayetler ve hadisler konulu makalemizi okudunuız mu?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 oy, 5 üzerinden 5,00
Loading...

İlgini Çekebilir

Ramazan ayında neler yapılır

Sponsorlu Bağlantılar Ramazan ayında neler yapılır Ramazan ayı İslamın beş şartından biri olan oruç tutmaktır. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.