Başlangıç / Dini Konular / Başlıca temel hadis kaynakları nelerdir

Başlıca temel hadis kaynakları nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

Başlıca hadis kaynakları

hadis kaynakları

Hadis ilminin ilk ürünlerini, bazı sahabilerin bizzat Hz. Peygamberden (sav)den duyup yazdığı sahifeler oluşturur. Sahbilerin yazdığı bu sahifelere, Kur’an ayetlerinden sonra İslam kültürünün ilk yazılı kaynakları gözüyle bakılır. Bunların en meşhurları arasında Abdullah b. Amr b. As’ın Hz. Peygamber’den bizzat duyduğu 1000 kadar hadisi yazıp bir araya getirdiği “es-Sahîfetü’s-Sâdıka”sı gelir.

Ayrıca Hemmam b. Münebbih’in Ebu Hureyre’den duyup yazdığı 138 hadisten oluşan “es-Sahîfetü’s-Sahîha” da bu konuda önemli örneklerdendir. Hemmam bin Münebbih’in talebesi Ma’mer bin Râşid’i “el-Câmi’i” ve öğrencisi Abdurrezzak’ın el-Musannef isimli eseri de bu konuda örnek olarak verilebilir.

Herhangi bir konuda veya değişik konularda toplanmış kırk hadisten oluşan “erbeûn” adını taşıyan eserler de yaygındır. İlk erbeûn yazarı Abdullah b. Mübarek’tir.

Daha sonraki dönemlerde hadisler, farklı kriterlere göre sınıflandırılarak literatürdeki yerini almıştır. Bu sınıflandırmaları genel olarak iki kısma ayırabiliriz:

1. Hadisi Nakleden Sahabi İsimlerine Göre Düzenlenmiş Hadis Kitapları: Bu tür eserlere Müsned denilir. Elimizdeki en meşhur Müsned, Ahmed b. Hanbel’e ait olan eserdir.

Musanneflerin sünenlerden farkı, sahabe ve onlardan sonraki tabiun neslinin sözlerine de yer vermeleridir. İmam Malik’in el-Muvatta’ adlı kitabı böyle bir eserdir. Sünenlerin en bilinenleri ise Ebu Davud, Nesâî, İbn Mâce ve Dârimî’nin sünenleridir.

2. Konularına göre hadisleri bir araya toplayan eserlerden, daha kapsamlı olanlara ise câmi denir. Bunlarda, sünen ve musanneflerde bulunan fıkıh başlıkları dışında, kıyamet sahneleri, hadislerde yer alan Kur’an tefsirleri gibi dinin bütün alanlarına dair konuların tamamını bulmak mümkündür. Buharî ve Müslim’in kitapları bu türün en önemli örnekleridir ve Camiu’s-Sahih adıyla bilinir. Bu iki eser, Sahihayn (en sağlam iki hadis kaynağı) olarak bilinir ve kabul edilir.

İslam dünyasında çok tanınan ve itibar edilen 6 meşhur hadis kitabı vardır. Bunlara kütüb-ü sitte denir. Kütüb-ü sitte; Buharî, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, Nesâî ve İbn Mâce’nin eserlerinden oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Evlilik ile ilgili ayetler ve hadisler konulu makalemizi okudunuız mu?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 oy, 5 üzerinden 5,00
Loading...

İlgini Çekebilir

Ramazan ayında neler yapılır

Sponsorlu Bağlantılar Ramazan ayında neler yapılır Ramazan ayı İslamın beş şartından biri olan oruç tutmaktır. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.