Başlangıç / Coğrafya / Ülkemizin yer üstü zenginlikleri nelerdir

Ülkemizin yer üstü zenginlikleri nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’nin yer üstü kaynaklar

a) Akarsular:

Türkiye, oldukça engebeli yeryüzü şekillerine sa*hiptir. Türkiye’nin sahip olduğu yeryüzü şekillerinin karakteri akarsu ağı oluşumunda etkili olmuştur. Bu*nun en büyük etkisi akarsuların, boylarının kısa ve denge profiline ulaşmamış olmasından anlaşılır. Akarsuların diğer bir özelliği rejimlerinin düzensiz ol*masıdır. Akarsuların sahip olduğu bu özellik akarsu*lardan yararlanmayı büyük ölçüde kısıtlamıştır. Buna karşın akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli ol*dukça yüksektir.

b) Bitki Örtüsü:

Türkiye’nin bitki çeşitliliği oldukça fazladır. Bunun en büyük nedeni sahip olduğu iklim çeşitliliğidir. Her mevsim yağışlı iklimin görüldüğü Karadeniz Bölge*si’nde bitki örtüsünü büyük ölçüde ormanlar meydana i getirirken, Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz Bölge- 2 si, Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’nin bazı kesimle*rinde Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü olan £ maki ve yüksek kesimlerde yer yer ormanlar görülür. 5 iç bölgelerde ise karasal iklimin etkisiyle bitki türü çe- ^ şitliliği oldukça fazla olan step bitki örtüsü ortaya çık- ^ mıştır. Bu duruma bağlı olarak Karadeniz Bölgesi’nde 5 orman ürünleri sanayisi ve büyükbaş hayvancılık ge*lişirken iç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

c) Yeryüzü Şekilleri:

Türkiye’nin yeryüzü şekilleri genel olarak engebe*li ve ortalama yükseltisi oldukça fazladır. Alp-Himala*ya dağ kuşağının Türkiye’deki uzantıları olan Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar ülke arazilerinin büyük

d) Denizler ve Göller:

Türkiye üç tarafı dört denizle (Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi) çevrili bir yarımada görünümündedir. Ülke kıyılarının uzunluğu 8337 km.’yi bulur. Kıyılar içinde en fazla
bir bölümünü kaplar. Türkiye’deki platolar ise daha çok İç Anadolu Bölgesi’nde toplanmıştır.

Ortalama yükseltisi fazla olan Türkiye’nin tarıma elverişli verimli ovaları azımsanmayacak kadar çok*tur. Kıyılardaki ovalar daha çok delta ovası niteliğinde olup aynı zamanda Türkiye’nin gıda ihtiyacını karşıla*yan önemli alanlardır. İç bölgelerdeki ovalar daha çok tektonik kökenli olup iç kesimlerdeki önemli tarım alanlarıdır.

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevri*li olması nedeniyle deniz taşımacılığı ülke ekonomisi*ne oldukça önemli katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi kıyılarda kıyı turizmi gelişmiş ve ülke ekono*misine çok büyük katkı yapar hale gelmiştir.

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu hariç bütün böl*gelerde doğal göl bulunmaktadır. Bunlardan tuz elde etmede, tatlı su balıkçılığında ve turizmde yararlanıl*maktadır

e) Toprak ve Taşlar:

Toprak tarımın temel doğal kaynağıdır. Toprağın verimli olması üretimi artırır.

Kayatuzu, kalker (kireçtaşı), fosfat, oltu taşı, lüle taşı, mermer… gibi taşlar (kayaçlar) da çeşitli ekono*mik etkinliklerde değerlendirilir.

f) Doğal Oluşumlar:

Peribacası, mağara, sarkıt, dikit gibi doğal olu*şumlar turizmin gelişmesine katkıda bulunabilmekte*dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Ülkemizin yer altı zenginlikleri nelerdir konulu makalemizi okudunuız mu?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 oy, 5 üzerinden 5,00
Loading...

İlgini Çekebilir

Ova nasıl oluşur kısaca

Sponsorlu Bağlantılar Ova nasıl oluşur kısaca Ova eğimin az olduğu, deniz yüzeyine göre değişik yükseltilerde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.