Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçları: Kayaçların sıcaklık, basınç ve kimyasal olayların etkisi altında metamorfizmaya (başkalaşma olayı) uğraması sonucu meydana gelirler ve metamorfizma derecesi ile oluştukları kayacın kimyasal bileşimine göre çeşitli tip ve özellikte bulunurlar. Metamorfik kayaçlar fosil içermezler. Katılaşım kayaçları gibi kristallidirler. Aynı zamanda tabakalı bir yapı gösterdikleri için tortul kayaçlara benzerler.

Mikaşist, Arduvaz, Amfibolit, Gnays, Mermer, Kuvarsit gibi türleri vardır.

Kalker ve dolomitlerin metamorfizmaya uğraması sonucu mermer,

Granitin metamorfizmaya uğraması sonucu gnays,

Kiltaşının metamorfizmaya uğraması sonucu şist oluşur.